Maħluqa Għalik

Inħolqot biex tkun tiegħek, għal das-snin kollha, biex twassallek il-mużika, tgħallmek u tagħmlek mużiċist, tferrħek, tinvolvik, tħarrġek u tospitak; kif inti hemm għaliha biex issostniha, tissapportjaha, ssegwiha u taħdem fiha.

Hi tifsira kbira wara t-tema

#MaħluqaGħalik! 💚

Soċjetà Mużikali Beland 2022/23